Zijn er extra kosten verbonden aan het gebruik van Amicimi in het buitenland?

Amicimi met FollowMe (het buddy-systeem) kan je in het buitenland gebruiken zolang je een internetverbinding hebt. Hier zijn ten aanzien van Amicimi geen extra kosten aan verbonden.

Amicimi+ met Securitas dienstverlening is op dit ogenblik alleen werkzaam in België en Nederland.