Wat is FollowMe suggestie?

Amicimi zal automatisch suggesties voorstellen om FollowMe in te stellen wanneer je je op een locatie bevindt waar je reeds bent geweest en FollowMe had ingesteld. De suggesties kan je uitschakelen via het menu van de Amicimi app.