Sinds ik Amicimi heb geïnstalleerd op mijn Android smartphone, zie ik een melding op het beginscherm en een Amicimi icoon in de linkerbovenhoek?

Wanneer Amicimi op een Android toestel wordt geïnstalleerd, worden er een app en een achterliggende dienst geactiveerd op de smartphone. De app bestaat vooral uit de schermen die je ziet wanneer je op het icoon klikt van Amicimi. De dienst draait in de achtergrond en zorgt ervoor dat wanneer je de knop indrukt de app wordt opgestart en het nodige doet.

In Android krijgt elke dienst een prioriteit. Hoe hoger de prioriteit van de dienst, hoe sneller deze wordt behandeld. Wij geven de Amicimi dienst standaard de hoogste prioriteit. Android vereist dat er dan een melding getoond wordt zodat de eindgebruiker weet dat deze dienst de hoogste prioriteit heeft en dus voorrang zal hebben op andere apps en diensten. Vandaar het icoon en de melding.

Het is mogelijk om deze melding en het icoon te verwijderen, maar dan zal de Amicimi dienst niet meer de hoogste prioriteit krijgen en is er kans dat het alarm bij het drukken op de knop later of in het slechtste geval zelfs niet wordt verwerkt door de smartphone.

Het wijzigen van deze optie moet je doen bij de Amicimi instellingen in de Amicimi app.