Kan een belager het alarm in de Amicimi app uitschakelen?

Neen, het noodsignaal kan enkel worden uitgezet in de Amicimi app, na het ontgrendelen van de smartphone én het ingeven van de PIN code.

Indien de smartphone wordt uitgeschakeld, stopt ook het verzenden van het noodsignaal (met geluidsopname). Maar op dat moment zijn je buddies en/of Securitas al op de hoogte van je hulpvraag en wordt het alarm niet gestopt. Securitas zal je situatie beschouwen als een noodsituatie.