Cookiebeleid

1. Algemeen

De website van Amicimi maakt gebruik van cookies om onder meer de werking van deze website voor de bezoekers ervan te vergemakkelijken en te verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat, tijdens een bezoek aan een website, wordt opgeslagen op de computer of een ander apparaat (smartphone, tablet, enzovoort) die de bezoeker gebruikt om een website te raadplegen. Een cookie is bedoeld om het gebruik van een website optimaal te laten functioneren, bijvoorbeeld door inloggegevens te bewaren, taalvoorkeuren in te stellen, enzovoort.

Hoelang een cookie wordt bijgehouden, verschilt per cookie. Er zijn twee soorten cookies. De tijdelijke cookies of de sessie cookies zijn de cookies die van tijdelijke aard zijn en verwijderd worden van zodra de bezoeker de browser afsluit. De permanente cookies of de persistent cookies zijn deze cookies die gestockeerd blijven op het apparaat van de bezoeker tot hun bewaartermijn wordt overschreden of tot de bezoeker deze cookies zelf actief van diens apparaat wist.

Meer informatie over de verschillende soorten van cookies is terug te vinden op:

3. Welke cookies gebruiken wij op de website van Amicimi?

Punfyre BV, de beheerder van de website www.amicimi.com, maakt gebruik van drie soorten cookies:

  • essentiële cookies;

  • functionele cookies;

  • analytische cookies.

Hieronder vindt de bezoeker een overzicht van de op de website Amicimi van Punfyre BV gebruikte cookies.

4. Essentiële cookies

Punfyre BV gebruikt essentiële cookies om de inhoud van haar website te beheren. Dit soort cookie zorgt ervoor dat de website goed werkt. Gezien de technische noodzakelijkheid worden deze cookies geplaatst van zodra de bezoeker de website binnenkomt. Hiervoor is er geen toestemming van de websitebezoeker noodzakelijk en geldt er uitsluitend een informatieplicht.

5. Functionele cookies

Punfyre BV gebruikt ook functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Dit type cookie verbetert en past de gebruikerservaring van de bezoeker aan door relevante informatie weer te geven op basis van diens eerdere keuzes of door de browsergegevens. Deze cookies maken het gebruik van de website gemakkelijker, maar als de bezoeker deze categorie cookies niet aanvaardt, blijft de website wel werken. Deze cookies worden pas geplaatst nadat er een keuze werd gemaakt welke cookies de gebruiker toelaat.

6. Analytische cookies

Punfyre BV gebruikt daarnaast “Google Analytics” voor analytische doeleinden. Deze analysetool plaatst cookies – van derde partijen – die Punfyre BV gebruikt om de websitebezoeken en het gedrag van de bezoekers op een geanonimiseerde wijze te meten. Deze informatie gebruikt Punfyre enkel om de inhoud van de website te verbeteren, als insteek voor een nieuwe campagne of om de gebruikerservaring te verbeteren. Voor het gebruik van de cookies voor analytische doeleinden wordt voorafgaandelijk de toestemming van de bezoeker gevraagd. Deze cookies worden pas geplaatst nadat er een keuze werd gemaakt welke cookies de gebruiker toelaat.

Voor de cookies geplaatst door derde partijen, zoals Google Analytics, verwijst Punfyre BV de bezoeker graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Punfyre BV kan geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Als de bezoeker van de website van Amicimi wilt weten welke cookies op diens apparaat zijn geplaatst of als de bezoeker deze cookies wenst te verwijderen, dan kan de bezoeker hiervoor een instelling in diens browser gebruiken.

Via de volgende links vindt de bezoeker meer uitleg over het verwijderen van cookies op diens toestel: